TERMS OF USE

Conţinutul paginilor site-ului Blow.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Blow.ro. Toate materialele din site (incluzând fără limitări toate articolele cu menţiunea “Autor: Blow.ro “, textele, imaginile, logo-urile şi design-ul) sunt protejate prin legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Blow.ro.

Se pot downloada sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere. Nu se pot folosi în scopuri comerciale; sunt destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactaţi.

Nu este permisă modificarea conţinutului acestor pagini, copierea, distribuţia, transmiterea, publicarea, reproducerea oricărei informaţii sau serviciu obţinute de pe sau prin intermediul site-ului Blow.ro. Excepţie de la aceste reguli o constituie doar preluarea textelor publicate în condiţiile Comunicatului Clubului Român de Presă din 04/10/2005 sau printr-un acord comercial cu Blow.ro.

Comunicat Clubului Român de Presă

“- Analizând proliferarea unor pagini de internet care preiau articole şi ştiri din ediţiile electronice ale ziarelor şi agenţiilor de presă sfidând reglementările dreptului de autor, Consiliul de Onoare al CRP solicită deţinătorilor respectivelor pagini de internet să înceteze încălcarea legislaţiei în vigoare.

– Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de “revistă a presei” susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

– Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor. Membrii Clubului Român de Presă vor analiza oportunitatea înfiinţării unui organism independent care să fie împuternicit de deţinătorii de drepturi să le gestioneze în numele şi beneficiul lor.

– Membrii Consiliului de Onoare al Clubului Român de Presă vor solicita intervenţia Oficiului Român pentru Drepturi de Autor pentru a sancţiona activitatea acelor deţinători de pagini de internet care nu se vor conforma legislaţiei în vigoare privind drepturile intelectuale.

Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă, Bucureşti, 04 noiembrie 2005″

(!) Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor postate în site aparţine exclusiv autorilor acestor comentarii. Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinutul paginilor externe site-ului nostru, recomandate prin link sau reclame din site-ul Blow.ro.

(!) Toate comentariile sunt moderate înainte de a fi publicate în site. Orice comentariu care jigneşte, ironizează, depăşeşte normele de bun simţ, va fi şters iar autorul va primi interdicţia de a mai comenta pe site. Sunt permise orice fel de comentarii care completează sau sunt contrare opiniilor autorilor din acest site, ori altor comentatori, în măsura în care sunt argumentate civilizat şi folosind un limbaj adecvat.

 
 
 
 
 

Copyright © 2006-2019 Blow.ro All Rights Reserved.

 
 

Privacy Preference Center